Allmän affärsjuridik – Avtalsrätt

Vi erbjuder rådgivning inom ett brett spektrum av kommersiella frågor. Vår affärsmässiga kunskap i kombination med vår legala expertis medför att vi kan erbjuda våra klienter högklassig service och proaktiva råd anpassade till varje enskild klients situation och önskemål. Vi har mångåriga erfarenheter av att upprätta, tolka och förhandla kommersiella avtal inom en mängd olika områden. Distributionsavtal, agentavtal och komplicerade tillverkningsavtal inom industrin är vardag för oss. Detsamma gäller övriga affärsöverenskommelser, bolagsbildningsfrågor och en mängd andra förekommande affärsjuridiska spörsmål.

”Advokatfirman NorelidHolm´s service is, according to one client, ‘perfect’.”
(Legal 500, 2014; Corporate & Commercial)

Leading_firm_2017
Recommended_lawyer_2017
emea-recommended-lawyer-16