Tillverknings-industrin

Behöver ni upprätta eller förhandla ett kommersiellt avtal?
Har ni frågor rörande allmänna leveransvillkor?
Funderar ni på att lägga bud på en underleverantör eller konkurrent?

NorelidHolm företräder ett flertal klienter inom tillverkningsindustrin, både på leverantörs- och beställningssidan. Många av dessa har delar av eller hela sin produktion belägen utanför Sverige. Vi arbetar med såväl egna för klienten skräddarsydda kontrakt som med sedvanliga svenska och internationella standardavtal i branschen. Vårt internationella nätverk av samarbetande advokater gör att vi kostnadseffektivt kan biträda klienter även utanför Sveriges gränser.