Life Science

Vilka regler gäller för försäljning och marknadsföring av läkemedel och medicintekniska produkter?
Skiljer sig reglerna åt mellan de nordiska länderna?

Hos oss får du snabbt svar på dina regulatoriska eller marknadsrättsliga frågor rörande tillhandahållandet av läkemedel och medicintekniska produkter. Vårt nordiska team har i 15 år arbetat fram rutiner för att bistå våra internationella klienter på ett kostnadseffektivt och professionellt sätt.