Fastigheter & Entreprenad

Planerar ni att avyttra eller förvärva en kommersiell fastighet?
Ska ni ingå eller behöver ni omförhandla ert hyreskontrakt?

Vi företräder både statliga och privata företag i fastighets- och entreprenadrelaterade frågor. Flera av våra klienter är väletablerade aktörer på svenska byggmarknaden och våra långa klientrelationer medför att vår kunskap om branschen är omfattande. Vi biträder i frågor och tvister som bl.a. rör branschens standardkontrakt, övriga kommersiella avtal och frågor inom försäkringsområdet relaterat till entreprenad- och fastighetsrätt.